Coronacrisis

March 2, 2020

Toen in maart bijna heel Europa in lockdown ging, kon Afrika niet achterblijven. Hoewel er maar enkele gevallen bekend waren, en dan slechts hooggeplaatste figuren als ministers, die dus veel reizen, ging ook Burkina Faso in lockdown. De vijf grootste steden gingen in quarantaine, je mocht de stad niet meer in of uit. Alle busverkeer was verboden, de luchthaven ging dicht en er werd een avondklok ingesteld; van 20:00 tot 05:00 uur was het verboden je op straat te begeven. Op 16 maart gingen ook alle scholen dicht. In Ouagadougou was er veel gedoe over de avondklok, want veel winkeliers weigerden hun zaak te sluiten. Er werd flink op los geramd door de politie om de maatregelen af te dwingen. Overal verschenen jerrycans op een standaard met een kraantje eraan om je handen te wassen en mondkapjes werden verplicht. Door het fijne stof hier in de droge tijd, is men wel gewend om mondkapjes op te hebben, dus dat was niet zo’n groot probleem, maar afstand houden dat kennen ze hier niet. De markten zouden ook gesloten moeten worden, maar dat is niet te doen in een land waar het merendeel van de mensen geen stroom heeft, dus ook geen koelkasten om voedsel te bewaren.

Uiteindelijk zijn de scholen op 1 juni weer voor anderhalve maand opengegaan, maar alleen voor de examenklassen. De examens zijn uitgesteld tot half juli. De examenvragen worden echter al in januari voorbereid en gedrukt, ver voor de coronacrisis dus. Er was dus geen rekening gehouden met de twee en een halve maand pauze en de slechts anderhalve maand inhalen. De examenresultaten waren er dan ook naar. Gemiddeld haalt in Burkina Faso ongeveer 25% van de leerlingen z’n examen, in het coronajaar 2020 was dat gemiddelde nog verder gezakt naar een schamele 18%.

De twee en een halve maand dat de scholen dicht waren, moeten dit jaar ingehaald worden. Feitelijk komt het erop neer dat er 10½ maand lesstof in 8 maanden gepropt moet worden. Dat gaat moeilijk worden, zeker bij ons op het beroepsonderwijs, waar de leerlingen al rond de 45 lesuren per week hebben. Enfin, we gaan ons best doen!

Alle scholen hebben overigens wel een groot aantal dozen met zeepblokken van het ministerie van onderwijs gekregen. Ook zijn mondkapjes in de klas verplicht, maar daar houden de leerlingen zich niet aan. De leerlingen zitten weliswaar in bankjes van twee, maar de leslokalen zijn goed geventileerd, want de ramen en duren staan altijd tegen elkaar open.

Schooljaar 2020-2021

Het schooljaar 2020-2021 begon nog chaotischer dan andere jaren. De distributie van de beursstudenten over de verschillende scholen is veel te laat gebeurd, zodat veel leerlingen niet wisten naar welke school ze moeten gaan. Vooral bij het beroepsonderwijs, waar de leerlingen van heinde en ver komen was dat weer rampzalig. Van de 25 ons toegewezen beursstudenten voor het hbo zijn er uiteindelijk maar 17 gekomen. De resterende leerlingen hadden zich al ingeschreven op het algemene onderwijs, omdat ze maar niks hoorden. Een aantal hebben we alsnog kunnen overtuigen toch voor de techniek te gaan, maar 8 leerlingen zijn gebleven waar ze waren. Van de 10 mbo-beursstudenten hebben we er 9 kunnen bereiken, dus da’s mooi. De afgelopen weken ben ik druk bezig geweest alle paperassen bij elkaar te krijgen voor aanvullende beurzen voor de beursstudenten. Er zijn aanvullende beurzen om de techniek te promoten en als die toegekend worden, studeren de leerlingen geheel gratis! Da’s nog eens een mooi cadeautje van de staat. De daarvoor benodigde dossiers zijn echter nogal uitgebreid: originele geboorteakte, bewijs van nationaliteit, originele cijferlijsten, inschrijvingsbewijs, aanvraagformulier, foto’s en handgeschreven aanvraag. Ja, van de bureaucratie weten ze hier wat moois te maken!

In voorgaande jaren zijn al onze aanvragen gehonoreerd, dus ik heb er goede hoop op, dat ook dit jaar weer al onze beursstudenten gratis kunnen studeren. Dat helpt de arme ouders zeer en vergroot de kans dat hun kinderen door mogen studeren. Het nadeel voor ons als school is dat het geld pas over anderhalf jaar binnen komt. We zullen het dit jaar weer moeten zien te overbruggen…..

Het aantal leerlingen dat zich dit jaar aangemeld heeft is nog nooit zo hoog geweest. Vooral in het hbo zitten de klassen vol: op het hbo-1 hebben we 29 leerlingen voor civiele techniek en 21 voor elektronica. Op het hbo-2 zitten er 18 bij civiele techniek en 13 bij elektronica.

Het eerste voorbereidende jaar mbo is op Haparako samengevoegd met het eerste jaar algemeen onderwijs. Het voorbereidende jaar is bedoeld om de leerlingen die van de lagere school komen bij te spijkeren in frans en wiskunde. We hebben ze samengevoegd met het algemene onderwijs in de hoop dat de leerlingen van het algemene onderwijs kennis maken met de techniek en eventueel overstappen. Dat gaat dit jaar lukken – er zijn al 8 leerlingen van het algemene onderwijs die willen overstappen naar techniek.

Het lijkt erop dat de promotietour die we elk jaar houden waarbij we alle lagere scholen in de buurt bezoeken om leerlingen op de mogelijkheden van de techniek te wijzen, vruchten beginnen af te werpen.