Kerstwensen

December 21, 2018

Afgelopen zomer ben ik plots ernstig ziek geworden en moest ik terug naar Nederland om me te laten behandelen. Vandaar dat jullie lange tijd geen blogs van mij uit Burkina Faso hebben gekregen.
Ondertussen gaat het weer wat beter en ben ik van half november tot half december snel even op en neer geweest naar het scholencomplex Haparako in Passakongo.

Het schooljaar 2017-2018 hebben we zeer goed afgesloten met slagingspercentages ver boven het landelijke gemiddelde. Voor het CAP-examen zijn bij Civiele Techniek 4 uit 7 leerlingen geslaagd, dus 57%, bij Metaalconstructie is de enige leerling geslaagd, dus 100%, bij Elektronica is de helft van de 4 leerlingen geslaagd, dus 50% en bij Autotechniek hadden we slechts 1 op 12 geslaagden, dus slechts 8%. Bij Autotechniek is dit jaar wederom de grote fout gemaakt dat de correctoren geen vakmensen waren, maar generalisten. Net als vorig jaar een grote fout van de Regionale Directie van Onderwijs die de correctieteams samenstelt.
Voor het BEP-examen Civiele Techniek hadden we het prachtige slagingscijfer van 93%. 13 leerling van de 14 kandidaten zijn geslaagd, waaronder één leerling uit het eerste BEP jaar.

Voor het algemene onderwijs hadden we dit jaar de eerste lichting voor het VWO diploma. Het merendeel van de kandidaten in het laatste jaar kwamen van buiten Haparako en waren al eerder gezakt. Van de 10 kandidaten hebben er 2 hun diploma gehaald, niet geheel verbazingwekkend waren die 2 een Haparako-lichting. Voor het MAVO-4 diploma hadden we een keurige 50% geslaagden, 11 uit 22 kandidaten.

Het schooljaar 2018-2019 is goed begonnen: dankzij het convenant met het Ministerie van Onderwijs hebben we dit jaar 13 beursstudenten van de staat gekregen. Dit houdt in dat het ministerie de helft van het schoolgeld betaalt, weliswaar 2 jaar later, maar toch een zekere betaling. Daarnaast heeft het ministerie ook 3 docenten aan Haparako gegeven, waarvan de salarissen volledig door de overheid worden betaald. Deze 3 docenten zijn allen van Civiele Techniek en komen in de loop van het schooljaar op Haparako lesgeven. Gezien het feit dat de papieren en salarissen meestal niet op tijd in orde zijn, komen de meeste toegevoegde docenten niet vanaf het begin van het schooljaar op school. Het wordt dit jaar daarom meten en passen om ze in de loop van het schooljaar in te passen in de lessen, zonder de leerlingen daarmee teveel te belasten.

De overheid in Burkina Faso begint steeds meer het belang van technisch onderwijs in te zien. Vanaf de onafhankelijkheid van Burkina Faso in de jaren zestig van de vorige eeuw is het percentage leerlingen op het technische middelbare onderwijs nooit boven de 4-5% gekomen. Dat wil de overheid nu in rap tempo opvoeren tot 20% in 2020. Dat gaat natuurlijk nooit lukken, want er zijn niet genoeg technische scholen voorhanden – die moeten eerst gebouwd en geëquipeerd worden. Om straks niet in de situatie te komen dat er wel gebouwen staan, maar geen docenten, heeft het Ministerie van Onderwijs de afgelopen jaren sterk de nadruk gelegd op het opleiden van technische docenten. Die worden voorlopig bij privéscholen geplaatst totdat de eigen openbare technische scholen voorradig zijn. Voor de privéscholen is dat een vorm van ondersteuning en wordt eindelijk handen en voeten gegeven aan de publiek-private samenwerking, die zo lang al op papier bestaat.

Het leerlingenaantal voor het technische onderwijs is ook dit jaar weer minder dan vorig jaar. Voor het CAP hebben we helaas 3 van de 4 opleidingen tijdelijk moeten sluiten, simpelweg omdat er niet genoeg aanmeldingen waren. Voor het driejarige CAP hebben we alleen nog Civiele Techniek/bouwen open met een totaal van 47 leerlingen. Voor het BEP Civiele Techniek hebben we dit jaar wel beduidend meer leerlingen, ook dankzij de beursstudenten van het ministerie, in totaal 35. Dit jaar hebben we BEP Elektronica geopend met een totaal van 6 leerlingen. Van die 6 zijn er 4 overgestapt naar Civiele Techniek, zodat er nog maar 2 over zijn bij Elektronica. Die twee leerlingen zijn wel échte doordouwers die met hart en ziel bij de lessen zijn. Die gaan het dus wel halen!

Gelukkig hebben we dit jaar wel meer leerlingen op het algemene onderwijs, waarvan de 20 leerlingen in de eerste klas hoopgevend zijn voor de toekomst. Het totaal aantal leerlingen komt nu uit op 83. Aangezien veel lessen samen met de technische studenten worden gevolgd, subsidiëren de leerlingen van het algemene onderwijs die van het technische.

Afgelopen week was het proefwerkweek voor alle leerlingen en vanaf morgen gaat iedereen met kerstvakantie. Alle leerlingen en het voltallige personeel van Haparako wenst u hele fijne en warme kerstdagen toe en de allerbeste wensen voor het jaar 2019.

Wilt u nog kerstcadeaus kopen of een wintersportvakantie plannen? Doe dit dan via https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=6145 dan sponsort u Haparako gratis en voor niks!

FIJNE FEESTDAGEN EN GELUKKIG NIEUWJAAR