Nieuw schooljaar

January 30, 2020

Het nieuwe schooljaar 2019-2020 is alweer begonnen. Laten we hopen dat het dit jaar beter verloopt dan vorig jaar. De talloze stakingen, van zowel de leraren als de leerlingen, hebben het hele schooljaar overhoop gehaald, hetgeen terug te zien is in de resultaten van de examens.
Ondanks dat onze beide scholen zich op enige afstand van de stad Dédougou bevinden, zijn we niet gevrijwaard gebleven van de stakingen. Toen leerlingen uit Dédougou erachter kwamen dat er bij ons gewoon les gegeven werd, zijn ze in grote getalen naar Passakongo gekomen om de school met geweld te sluiten. Gelukkig heeft het LTPH en het LPH wel een goed resultaat geboekt bij de examens van 2019: 29% bij het HBO, 17% bij het MBO en 23% bij het algemene onderwijs.

Beroepsonderwijs belangrijk
De centrale overheid ziet pas sinds een paar jaar het belang van technisch onderwijs. Als gevolg van de Franse kolonisatie is de nadruk altijd op algemeen onderwijs geweest en was beroepsonderwijs een ondergeschoven kindje. Nu ook Burkina Faso zich begint te ontwikkelen en er flink gebouwd wordt, komt men erachter dat goed gekwalificeerde technici onontbeerlijk zijn. Een van de manieren om technisch onderwijs te stimuleren zijn beurzen; alle leerlingen die een examen doen (lagere school of onderbouw middelbare school), dingen mee naar een studiebeurs van de overheid. Bij algemeen onderwijs moet je dan een bepaald gemiddelde halen om in aanmerking voor een beurs te komen. Kies je echter voor een technische vervolgopleiding, dan krijg je automatisch een beurs als je slaagt. Zo hebben we voor dit jaar 38 beursstudenten toegewezen gekregen voor het HBO en 14 voor het MBO. Voor deze leerlingen betaalt de overheid ongeveer de helft van het schoolgeld.
We waren blij met zoveel leerlingen, want hoewel de overheid laat betaalt, namelijk ruim een jaar later, zijn de klassen gevuld. Helaas was de blijheid van korte duur, want bij aanvang van het schooljaar kwam niet één van de beursstudenten zich aanmelden. De verdeling van de leerlingen gebeurt op regionaal niveau, maar dit wordt niet gecommuniceerd naar de provincies. Vooral voor het HBO komen leerlingen van heinde en verre omdat er niet zoveel technische scholen zijn. We hebben toen de directeuren van de middelbare scholen gebeld waar de beursstudenten hun middelbare schooldiploma gehaald hebben om ons te helpen de ouders te informeren dat hun kinderen een beurs hebben gekregen. Zo doende hebben we 17 van de 38 HBO en 13 van de 14 MBO leerlingen weten op te sporen. Veel ouders hadden hun kinderen namelijk al op het algemene onderwijs aangemeld en dat schoolgeld krijg je niet meer terug. Enfin, het was een goede les – volgend jaar beginnen we meteen in september met het bellen van de directeuren.

Halverwege vorig schooljaar heeft het LTPH ook drie docenten techniek toegewezen gekregen van de overheid. Het ministerie van onderwijs is nu bezig om veel docenten op te leiden die bij gebrek aan openbare technische scholen zolang bij de privéscholen geplaatst worden. Dat is voor ons natuurlijk mooi, want het scheelt weer drie salarissen, maar het brengt ook onzekerheid met zich mee, want deze docenten kunnen van vandaag op morgen weer teruggeroepen worden.

Stakingen zonder einde
Sinds de regering van Rock Kaboré aan de macht is, wordt Burkina Faso geteisterd door stakingen. Alle beroepsgroepen zijn zo langzamerhand al aan de beurt geweest; de magistraten, de politie, het onderwijs etc. Nu is de gezondheidszorg aan de beurt. Sinds april 2019 staakt het personeel van de openbare ziekenhuizen voor meer loon en betere arbeidsomstandigheden. In Burkina Faso bestaat niet zoiets als een stakingskas; als er een staking wordt uitgeroepen, dan staakt iedereen met behoud van loon, voor onbepaalde tijd. De ziekenhuizen liggen plat, bij de eerste hulpposten in de dorpen wordt je slechts doorverwezen en niet geholpen. Mensen sterven bij bosjes. Zo ook ons hoofd van de kantine Florence. Ze is in augustus aangereden door een brommer en bij de eerste hulp hebben ze haar niet onderzocht en naar huis gestuurd met een pijnstillend zalfje. Na een maand bleek ze een geperforeerde long te hebben en bloed in haar longen. Het was toen al te laat en 27 oktober is ze bezweken. Het verlies van Florence heeft mij diep geraakt want zij was mijn steun en toeverlaat in Passakongo – een ware goede vriendin.

Schooljaar 2019-2020
De stijgende lijn die de afgelopen jaren is ingezet voor wat leerlingenaantallen betreft zet zich ook dit jaar door:
Technisch :   AP:       19     Algemeen :   5ème:      05
                       AFP1:    17                           4ème:      13
                       AFP2:    06                           3ème:      22
                       AFP3:    08                           2nde:       02
                       BEP1:    23                           1ère:       05
                       BEP2:    23                                     
                       Totaal:    96                            Totaal:   47
De leerlingen van het algemene onderwijs volgen hun vakken samen met de leerlingen van het technische onderwijs en kosten dus niets extra.
In totaal hebben we dit jaar 32 beursstudenten, waarvan we het schoolgeld van de overheid pas eind volgend jaar ontvangen. We kunnen dus ook dit jaar niet alle uitgaven bekostigen met de lesgelden.