Onze beursstudenten

February 20, 2020

Om het sociale karakter van Háparako te benadrukken, hebben we bij de opening van het LTPH in 2010 besloten jaarlijks maximaal vijf beursstudenten toe te laten. Met een speciaal hiervoor opgericht fonds werd het schoolgeld betaald voor deze studenten. Na voltooiing van hun opleiding moesten ze hun studiebeurs echter wel terugbetalen. Op die manier zou het beursfonds zichzelf bedruipen en zouden oud-studenten het beurssysteem in standhouden.
Helaas is het niet gelukt om dat systeem goed geïmplementeerd te krijgen. Dat komt grotendeels omdat de meeste leerlingen na het MBO niet zijn gaan werken, maar door zijn gaan studeren op het HBO. Daarnaast waren het vooral meisjes die voortijdig afhaakten omdat ze gingen trouwen. Eenmaal getrouwd zijn ze financieel afhankelijk van hun schoonfamilie en die zijn meestal niet bereid voor de schulden op te draaien.

Hoe dan ook, dankzij onze studiebeurzen hebben 9 jongeren hun MBO-diploma gehaald, 2 hun CQP en eentje zijn HBO. Nog eens drie hebben het tot de examenklas gehaald, maar zijn gezakt voor hun examen. Vier meisjes zijn gestopt met hun studie en getrouwd, twee jongens zijn van school gestuurd vanwege diefstal en twee zijn overgestapt op het algemene onderwijs.

Al de bovenstaande jongeren hadden we niet kunnen helpen zonder de hulp van Stichting Frangipani, die het merendeel van de studiebeurzen heeft verstrekt. Stichting Frangipani stelde als eis dat de studiebeurs onderbroken zou worden in geval van blijven zitten. Was dat het geval, dan nam Sigrun Spaans dat jaar voor haar rekening. Ging de leerling het jaar daarop over dan continueerde Stichting Frangipani de beurs weer.

Stichting Frangipani heeft aangegeven geen nieuwe leerlingen meer te kunnen subsidiëren, waarmee ons beurssysteem ten einde komt. Bij dezen wil ik mijn hartelijke dank uitspreken aan Stichting Frangipani voor de moeite die ze in de loop van de afgelopen tien jaar voor onze beursstudenten hebben gedaan.

Hieronder volgt een kort overzicht van alle 23 beursstudenten:

BOMBIRI Léger; 2010-2014, metaalconstructie. Legér heeft in 2015 een installatiekit ontvangen van het ministerie van jeugd en werkgelegenheid, bestaande uit een cheque van 150.000 FCFA (€228,69) en alle benodigde gereedschappen en machines om een eigen atelier te beginnen. Hij bestiert nu samen met zijn vrouw een bar annex restaurantje in Parako en haalt geregeld opdrachten binnen voor zijn lasbedrijf.

COULIBALY Bounsi; 2010-2012, civiele techniek. Bounsi heeft haar opleiding niet afgemaakt. In haar eerste jaar techniek is ze zwanger geworden en geclaimd door haar schoonfamilie. Ze heeft ondertussen drie kinderen en helpt haar man met de landbouw.

SAMA Wobè; 2010-2011, voorbereidend jaar. Wobè is in het voorbereidend jaar uit Parako gevlucht, omdat hij een mobiele telefoon had gestolen van een van zijn klasgenootjes. Hij heeft via zijn neven, die het LTPH wel hebben afgemaakt, leren metselen en werkt nu samen met hen als zij een opdracht hebben binnengehaald.

SAMA Yibamata; 2011-2016, metaalconstructie. Yibamata is blijven zitten in het eerste jaar, maar heeft in 2016 haar MBO-diploma gehaald. Ondanks dat we haar elk jaar aanmeldden, is ze niet uitgekozen voor de installatiekit van het ministerie. Ze werkt nu bij de vrijwillige politie en hoopt op den duur een vaste aanstelling te krijgen bij de technische dienst. Ze is getrouwd en heeft een dochtertje.

KONATE Wilo; 2011-2016, elektronica. Wilo is in 2016 gezakt voor zijn MBO-examen. Met de kennis die hij heeft opgedaan, heeft hij een reparatiewerkplaats ingericht in Parako waar hij allerlei elektrische apparaten repareert, vooral mobiele telefoons en muziekinstallaties. Hij is getrouwd en heeft een zoontje.

DAKIO Hapona; 2011-2015, civiele techniek. Hapona heeft het tot het examenjaar gehaald op het LTPH. In het AFP3 is ze echter zwanger geraakt en geclaimd door haar schoonfamilie. Omdat haar echtgenoot analfabeet is, stond die niet toe dat ze haar opleiding afmaakte. Ze is nu boerin en heeft al twee kinderen.

HABOU Parako; 2011-2016, autotechniek. Parako is in 2015 gezakt voor zijn MBO-examen, maar met vlag en wimpel geslaagd in 2016. Hij heeft dankzij zijn goede cijfers een staatsbeurs gekregen voor het HBO waar hij in 2019 voor geslaagd is. Momenteel studeert hij in Bobo-Dioulasso voor zijn VWO.

DAKUYO Pauline; 2011-2014, metaalconstructie. Pauline had de onderbouw middelbare school afgemaakt en kon dus direct in het AFP1 instromen. In 2014 heeft ze haar MBO-diploma gehaald en een installatiekit van het ministerie van jeugd en werkgelegenheid gekregen waarvan ze een werkplaats heeft gebouwd en de stroom heeft doorgetrokken. Samen met haar man runt ze nu een goed lopend lasbedrijf in haar dorp.

KONATE Amandine; 2011-2017, civiele techniek. Ook Amandine is direct in het AFP1 begonnen. Toen ze in 2015 voor de tweede keer zakte voor haar MBO-examen hebben we haar toch toestemming gegeven om bij ons het HBO te beginnen. In 2016 heeft ze dan eindelijk haar MBO-diploma gehaald. In 2017 zakte ze voor haar HBO-examen. Het was de bedoeling dat ze het bouwbedrijf van haar vader zou overnemen, maar die is eind 2017 overleden en de familie heeft alle goederen onderling verdeeld. Amandine is nu getrouwd en heeft een dochtertje.

DAKIO Yézoumahan; 2012-2017, civiele techniek. Yézoumahan is in het AFP1 blijven zitten, maar met vlag en wimpel geslaagd in 2017. Zij heeft dankzij haar goede cijfers een staatsbeurs gekregen voor het HBO. Ze is vorig jaar gezakt voor haar HBO-examen en probeert het dit jaar nog een keer.

VIO Hawyo; 2012-2014, civiele techniek. Hawyo heeft maar twee jaar bij ons op school gezeten. Ook zij is zwanger geworden en door de schoonfamilie geclaimd.

KONATE Benjamin; 2012-2016, autotechniek. Benjamin is geen harde werker en ook geen groot licht. Na het eerste jaar techniek is hij overgestapt op het CQP programma, waar je alleen de technische vakken doet en geen algemene vakken. In 2016 heeft hij zijn CQP-diploma gehaald. In 2018 heeft hij op eigen houtjes het vervolgdiploma BQP gehaald.

SAMA Olivier; 2012-2015, civiele techniek. Olivier is in het voorbereidende jaar blijven zitten. Aangezien hij half-wees is, mocht hij blijven zitten en heeft Sigrun zijn beurs overgenomen. In 2014 ging hij dan toch naar het AFP1, maar werd hij van school gestuurd vanwege diefstal.

KONATE Zinta Paulin; 2012-2018, autotechniek. Zinta Paulin was vanaf het voorbereidend jaar de beste van de klas, maar op het examen sloeg hij dicht. Tot twee keer toe is hij voor zijn MBO-examen gezakt, pas bij een derde poging lukte het. Zinta Paulin heeft net als zijn oudere broer Parako een staatsbeurs voor het HBO weten te bemachtigen en zit nu in het eerste jaar.

KONATE Dian; 2012-2015, elektronica. Dian is direct in het AFP1 ingestroomd en is vanaf het eerste moment de beste van zijn klas geweest. Hij kreeg de smaak te pakken en is doorgestoomd naar HBO en VWO. Tegenwoordig zit hij in zijn tweede jaar op de universiteit.

KONATE Pelagie; 2013-2018, civiele techniek. Pelagie heeft het voorbereidende jaar gedoubleerd. Ook de jaren daarna gingen met hangen en wurgen. In 2018 is ze gezakt voor haar MBO-examen. Toen heeft ze er de brui aangegeven en is een naaicursus gaan doen.

KONATE Dieudonné; 2013-2018, autotechniek. Dieudonné was ook geen groot licht, maar in tegenstelling tot zijn oudere broer Benjamin, was hij wel een harde werker. Hij wilde hoe dan ook een diploma halen. Het MBO, met de algemene vakken, was te hoog gegrepen, dus heeft hij in 2018 zijn CQP-diploma gehaald. Dieudonné werkt in een garage in Dédougou.

KAN Silvie; 2013-2014, voorbereidende jaar. Silvie is niet verder dan het voorbereidende jaar gekomen. Haar ouders hebben haar in 2014 uitgehuwelijkt naar Ivoorkust. Ze werkt daar samen met haar man op een plantage.

KONATE Zinta en HABOU Charlotte; 2013, voorbereidend jaar. Zinta en Charlotte zijn beide in het voorbereidende jaar overgestapt naar het algemene onderwijs.

KONATE Judith; 2013-2019, civiele techniek. Judith heeft nooit gedoubleerd, maar is in 2019 voor haar MBO-examen gezakt. Toen haar oudere zus Pelagie de school verliet is ook Judith weggegaan. Ook zij volgt nu een naaicursus.

KONATE Woban; 2017-2018, civiele techniek. Woban had in 2016-2017 een cursus metselen bij ons gedaan en zijn CQP-diploma gehaald. Dat smaakte naar meer en daarom heeft Sigrun hem toegelaten tot het HBO. Woban heeft zo hard gewerkt dat hij in één jaar zijn tweejarige opleiding heeft afgerond en in 2018 zijn HBO-diploma heeft gehaald. Hij werkt nu als opzichter bij een bouwbedrijf uit Dédougou.

COULIBALY Lombo; 2017-2020, civiele techniek. Ook Lombo heeft de cursus metselen bij ons gedaan in 2016-2017. Hij had geen middelbareschooldiploma en heeft daarom eerst zijn MBO-diploma gehaald. Vorig jaar is hij begonnen op het HBO en dit jaar doet hij zijn examen.