Beursstudenten

Het schoolgeld van LTPH is expres laag gehouden, want zo heeft ook de plattelandsbevolking toegang tot middelbaar onderwijs. Technisch onderwijs is vele malen duurder dan algemeen onderwijs, want er moeten veel machines, gereedschappen en lesmaterialen aangeschaft worden. Daarnaast moeten de salarissen voor de docenten techniek betaald worden, naast die van de docenten algemene vakken. Wanneer we het schoolgeld zo hoog zouden maken dat LTPH zichzelf zou kunnen bedruipen, zouden de arme boeren uit de dorpen dat niet meer kunnen betalen. De leerlingen zouden dan vooral uit de gegoede burgerij uit de stad komen. De focus van Háparako ligt echter op plattelandsontwikkeling met als doel zoveel mogelijk plattelandskinderen toegang tot technisch onderwijs te bieden, zodat ze na school zelf in het onderhoud van hun familie kunnen voorzien.

Ondanks het lage schoolgeld zijn er altijd ouders die zelfs dat niet kunnen betalen. Hun kind heeft wel de hersens en het doorzettingsvermogen om naar de middelbare school te gaan, maar de ouders hebben gewoonweg de middelen niet om die school te betalen. Daarom is besloten jaarlijks maximaal vijf beursstudenten aan te nemen. Deze beursstudenten krijgen hun schoolgeld betaald via een speciaal fonds uit Nederland. Zij moeten echter na voltooiing van hun opleiding de beurs terugbetalen en op die manier het beurssysteem in stand houden. Van de terugbetaalde beurzen kunnen dan weer nieuwe beurzen gegeven worden.
Voor het beginfonds voor de studiebeurzen rekenen wij op giften uit Nederland.

Wilt u een kind van arme ouders helpen om naar de middelbare school te gaan? U investeert daarmee in de toekomst van dat kind. Klik dan op de donatieknop onderaan de bladzijde en doneer uw bedrag. Uw geld komt goed terecht. U helpt ermee een kind naar school. Op deze site kunt u bovendien volgen hoe de beursstudenten het ervan afbrengen. Regelmatig houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen van de leerlingen en dus ook de beursstudenten.
Help met een donatie