Filosofie

Stichting Háparako is opgericht in juli 2002 op initiatief van Sigrun Spaans. Háparako betekent letterlijk “vrouw van Parako”. Onder die naam staat Sigrun bekend in de regio Boucle du Mouhoun in het noordwesten van Burkina Faso.

Sigrun werkte daar van tot en met 1991 als hydrogeoloog op een waterproject.

Hoewel ze woonde in de wat grotere plaats Dédougou, was zij elk weekend te vinden in Parako, een dorp 8 km ten noorden van Dédougou. Parako is een typisch Afrikaans dorpje met een kleine 4000 inwoners, grotendeels boeren. In de loop van de tijd raakte ze steeds meer betrokken bij het wel en wee van het dorp en ging ze haar contacten met de wereld buiten het dorp gebruiken om de mensen in Parako vooruit te helpen.

Met behulp van fondsen van de Kleine Ambassade Projecten (KAP) van de Nederlandse Ambassade kon het schoolgebouwtje in Parako eindelijk worden voltooid. Eveneens met behulp van KAP-gelden werd een katoenweegschaal aangeschaft. Deze weegschaal stelt de boeren in staat zelf hun katoen te wegen voordat die door de overheid wordt opgehaald. Daarnaast hielp ze een groep vrouwen bij het opzetten van kleine winstgevende projecten. Het zijn deze vrouwen geweest die haar de naam Háparako gegeven hebben.

Toen haar contract er na 3 jaar opzat en Sigrun naar een volgend land zou gaan, gaven de dorpsoudsten van Parako haar als blijk van vriendschap een halve hectare grond cadeau. Op deze grond heeft ze vervolgens een huis gebouwd en zo werd Parako haar tweede woonplaats.