Filosofie

Er bestaat een oud Afrikaans gezegde dat door Mao wereldwijd bekend is geworden en dat luidt: “Wanneer iemand honger heeft, geef hem dan geen vis, want dan heeft hij de volgende dag weer honger. Geef hem liever een hengel zodat hij zelf vis kan vangen voor hem zelf en voor anderen.” Naar die wijsheid werkt Háparako. Wij geven geen geld, voedsel of goederen, maar zorgen ervoor dat mensen zelf aan de slag kunnen.

Missie

Háparako wil de economische zelfstandigheid van rurale gebieden in West Afrika bevorderen door het initiëren en steunen van werkgelegenheids- en andere geld genererende projecten.

Visie

Stichting Háparako wil de economische zelfstandigheid van rurale gebieden in het noordwesten van Burkina Faso bevorderen door jongeren en vrouwen een zo breed mogelijk onderwijstraject aan te bieden. De beroepsopleidingen van het LTPH zijn erop gericht ondernemers op te leiden die zelfstandig en zelfbewust kunnen functioneren, die problemen kunnen onderkennen, naar oplossingen kunnen zoeken en die ook in de praktijk kunnen brengen. Dit vraagt een brede horizon, kennis van alternatieven en een analytisch denkniveau om op een creatieve manier leiding te geven aan hun organisatie. Ondernemers met flexibele leidinggevende capaciteiten, die kunnen samenwerken en coördineren, leveren duurzame en moderne ondernemingen op die hen zelfstandig en onafhankelijk maken. Dit komt de individuele ondernemers ten goede, maar ook hun gemeenschappen en zelfs het hele land.

Doelstelling

Een zo groot mogelijke groep mensen de mogelijkheid bieden om zelfstandig geld generende activiteiten te ontplooien.

Logo

In het logo van Háparako is de omtrek van Afrika te zien, uitgespaard in de contour van een tandwiel. Het tandwiel is niet alleen een onderdeel van machines, maar staat ook symbool voor het doorgeven van kracht. Zoals een tandwiel energie omzet in beweging, zo zorgt stichting Háparako dat er in Afrika dingen in beweging gezet kunnen worden. Het logo is ontworpen door Maaike de Laat, een van onze vrijwilligers.