Leerlingen

Schooljaar 2010-2011

In oktober 2010 is het LTPH begonnen met het eerste jaar AP (Année Préparatoire) met 60 leerlingen, waarvan 9 meisjes. Van deze 60 leerlingen hebben er 7 opgegeven, 5 zijn er blijven zitten, 3 zijn van school gestuurd en 45 zijn er overgegaan naar het eerste technische jaar AFP1 (Année de Formation Professionnelle).

Aantal leerlingen
begin v/h jaar
Aantal leerlingen
overgegaan
Aantal leerlingen
blijven zitten
Aantal leerlingen
opgegeven
AP 60 45 5 10

Tabel 1: Leerlingenaantallen 2010/11

Leerlingen die minimaal twee jaar middelbare school hebben gedaan hoeven het voorbereidende jaar niet te doen en mogen direct in AFP1 (Année de Formation Professionnelle) instromen. Op die manier wordt het leerlingenaantal in dat jaar vergroot.
In oktober 2011 begon het AP met 59 leerlingen, waarvan 14 meisjes. Van deze 59 leerlingen hebben er 6 opgegeven, 8 zijn blijven zitten, één is van school gestuurd en 44 zijn er overgegaan naar AFP1.
In 2011 is AFP1 gestart met aan het begin van het schooljaar 50 leerlingen, waarvan 7 meisjes. Van deze 50 leerlingen kwamen er 35 uit het AP en 15 leerlingen zijn direct ingestroomd.

De verdeling over de studierichtingen was als volgt:

Aantal leerlingen
begin v/h jaar
Aantal leerlingen
overgegaan
Aantal leerlingen
blijven zitten
Aantal leerlingen
opgegeven
AP 59 44 8 7
AFP1
Autotechniek 13 11 2 0
Civiele techniek 22 17 2 3
Electrotechniek 7 3 2 2
Metaalconstructie 8 6 2 0
Totaal: 109 81 16 12

Tabel 2: Leerlingenaantallen 2011/12

In oktober 2012 begon AP met 39 leerlingen, waarvan 9 meisjes. Van deze 39 leerlingen hebben er 7 opgegeven, 3 zijn blijven zitten, één is van school gestuurd en 28 zijn er overgegaan naar AFP1.
Het AFP1 begin het schooljaar met 54 leerlingen waarvan 13 meisjes. Van deze 54 leerlingen kwamen er 44 uit AP, 8 leerlingen waren zittenblijvers en 2 leerlingen kwamen van buiten het LTPH.
In 2012 jaar is AFP2 gestart met aan het begin van het schooljaar 37 leerlingen, waarvan 6 meisjes. Alle 37 leerlingen kwamen uit AFP1.

De verdeling over de studierichtingen was als volgt:

Aantal leerlingen
begin v/h jaar
Aantal leerlingen
overgegaan
Aantal leerlingen
blijven zitten
Aantal leerlingen
opgegeven
AP 39 28 3 8
AFP1
Autotechniek 11 6 3 2
Civiele techniek 15 11 1 3
Electrotechniek 15 9 3 3
Metaalconstructie 13 4 3 6
AFP2
Autotechniek 10 7 2 1
Civiele techniek 17 13 2 2
Electrotechniek 3 3 0 0
Metaalconstructie 7 6 0 1
Totaal: 130 87 17 26

Tabel 3: Leerlingenaantallen 2012/13

In oktober 2013 begon AP met 27 leerlingen, waarvan 5 meisjes. Van deze 27 leerlingen waren er 26 nieuwe aanmeldingen en eentje die is blijven zitten. 2 Leerlingen hebben opgegeven en 5 zijn van school gestuurd.
Het AFP1 begin het schooljaar met 54 leerlingen waarvan 7 meisjes. Van deze 54 leerlingen kwamen er 29 uit AP, 10 leerlingen waren zittenblijvers en 15 leerlingen kwamen van buiten het LTPH. 8 Leerlingen hebben opgegeven en 5 zijn van school gestuurd.
Het AFP2 begon het schooljaar met 31 leerlingen, waarvan 6 meisjes. Van deze 31 leerlingen kwamen er 30 uit AFP1, één is een zittenblijver. 2 Leerlingen hebben opgegeven.
Het AFP3 begon het schooljaar met 32 leerlingen, waarvan 7 meisjes. Van deze 32 leerlingen kwamen er 23 van AFP2, 4 leerlingen kwamen van buiten het LTPH. 4 Leerlingen hebben opgegeven en 13 hebben hun diploma CAP gehaald.

De verdeling over de studierichtingen is als volgt:

Aantal leerlingen
begin v/h jaar
Aantal leerlingen
overgegaan
Aantal leerlingen
blijven zitten
Aantal leerlingen
opgegeven
AP 27 17 3 7
AFP1
Autotechniek 15 8 1 6
Civiele techniek 19 11 5 3
Electrotechniek 12 8 2 2
Metaalconstructie 8 6 0 2
AFP2
Autotechniek 6 6 0 0
Civiele techniek 12 11 1 0
Electrotechniek 9 6 1 2
Metaalconstructie 4 3 1 0
AFP3 Geslaagd CAP Gezakt CAP
Autotechniek 7 2 5 0
Civiele techniek 17 4 10 3
Electrotechniek 2 1 0 1
Metaalconstructie 6 6 0 0
Totaal: 134 12

Tabel 4: Leerlingenaantallen 2013/14

In oktober 2014 begon AP met 15 leerlingen, waarvan 3 meisjes. Van deze 15 leerlingen waren er 12 nieuwe aanmeldingen en drie zittenblijvers. 2 Leerlingen zijn van school gestuurd.

Het AFP1 begin het schooljaar met 30 leerlingen waarvan 6 meisjes. Van deze 30 leerlingen kwamen er 18 uit AP, 5 leerlingen waren zittenblijvers en 7 leerlingen kwamen van buiten het LTPH. 2 Leerlingen hebben opgegeven en 2 zijn van school gestuurd.

Het AFP2 begon het schooljaar met 33 leerlingen, waarvan 4 meisjes. Van deze 33 leerlingen kwamen er 31 uit AFP1 en twee kwamen van buiten. 2 Leerlingen hebben opgegeven en ééntje is van school gestuurd.

Het AFP3 begon het schooljaar met 37 leerlingen, waarvan 8 meisjes. Van deze 37 leerlingen kwamen er 28 van AFP2, 8 zittenblijvers en 1 leerling kwam van buiten het LTPH. 10 Leerlingen hebben opgegeven en 9 hebben hun diploma CAP gehaald.

In oktober 2014 is het eerste jaar van de tweejarige vervolgopleiding BEP voor civiele techniek toegevoegd. BEP1 begon het schooljaar met 11 leerlingen, waarvan 1 meisje. 4 Leerlingen zijn afkomstig van het AFP3, eentje uit AFP1 maar die had al een BEPC en 6 kwamen van buiten LTPH.

Voor zwakke leerlingen is er vanaf het schooljaar 2014/15 de mogelijkheid om in plaats van het CAP het diploma CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) te halen. Het CQP is het “analfabeten CAP” waarbij alleen praktijk- en theorielessen gevolgd worden en geen algemene vakken. Het CQP duurt twee jaar en is een welkome aanvulling voor leerlingen voor wie het CAP te hoog gegrepen is. Met het CQP betreden deze leerlingen de arbeidsmarkt met een volwaardig diploma. De opleiding tot het CQP-diploma is tweejarig en bestaat alleen uit de technische vakken. 4 CQPers komen van het LTPH en drie van buiten.

De verdeling over de studierichtingen is als volgt:

Aantal leerlingen
begin v/h jaar
Aantal leerlingen
overgegaan
Aantal leerlingen
blijven zitten
Aantal leerlingen
opgegeven
AP 15 10 3 2
AFP1
Autotechniek 8 5 3 0
Civiele techniek 16 14 1 1
Electrotechniek 6 3 0 3
Metaalconstructie 0 0 0 0
AFP2
Autotechniek 7 5 1 1
Civiele techniek 11 10 0 1
Electrotechniek 9 7 0 2
Metaalconstructie 6 6 0 0
AFP3 Geslaagd CAP Gezakt CAP
Autotechniek 9 1 4 4
Civiele techniek 19 7 9 3
Electrotechniek 6 1 2 3
Metaalconstructie 3 0 3 0
BEP1
Civiele techniek 11 11 0 0
CQP1
Autotechniek 6 5 0 1
Civiele techniek 1 1 0 0
Totaal: 133

Tabel 5: Leerlingenaantallen 2014/15

In oktober 2015 is een begin gemaakt met het toevoegen van algemeen onderwijs, het Lycée Privé Háparako (LPH). Hiervoor is gekozen om het aantal leerlingen op te schroeven en tegemoet te komen aan de enorme vraag naar middelbaar onderwijs in Dédougou en omstreken. Er is begonnen met de eerste (6ième) en laatste (3ième) klas van de cyclus BEPC (algemeen onderwijs tot niveau MAVO-4) en de eerste klas (seconde) van de cyclus BAC, vergelijkbaar met niveau vwo in Nederland.
Om leerlingen die in eerste instantie gekozen hebben voor algemeen onderwijs te interesseren voor het technische onderwijs is er een brugklas geïntroduceerd waarin de leerlingen van AP en 6ème zijn samengevoegd. Alle leerlingen volgen het curriculum van het algemene onderwijs, met daarbij 4 keer 2 uur per week een introductie in de vier opleidingsrichtingen die LTPH heeft te bieden. Zodoende hopen we dat er leerlingen uit het LPH overstappen naar LTPH.
Van de 22 leerlingen die zich dit jaar voor de examenklas 3ème hebben ingeschreven op het LPH waren er 20 die al eerder een of twee keer gezakt waren voor hun BEPC-examen. Van hen zijn er dit jaar alsnog 6 geslaagd.

In oktober 2015 begon de brugklas AP/6ème met 27 leerlingen, waarvan 9 meisjes. Van deze 27 leerlingen waren er 26 nieuwe aanmeldingen en één zittenblijver. 1 Leerling heeft opgegeven.

Het AFP1 begon het schooljaar met 21 leerlingen waarvan 2 meisjes. Van deze 21 leerlingen kwamen er 10 uit AP, 1 leerling was een zittenblijver en 10 leerlingen kwamen van buiten het LTPH. 4 Leerlingen hebben opgegeven.
Het AFP2 begon het schooljaar met 27 leerlingen, waarvan 8 meisjes. Van deze 27 leerlingen kwamen er 23 uit AFP1, 1 kwam van buiten en 3 leerlingen waren zittenblijvers.

Het AFP3 begon het schooljaar met 42 leerlingen, waarvan 8 meisjes. Van deze 42 leerlingen kwamen er 27 van AFP2, 6 zittenblijvers en 9 leerlingen kwamen van buiten het LTPH. 1 Meisje heeft opgegeven en 27 hebben hun diploma CAP gehaald.

In oktober 2014 is het eerste jaar van de tweejarige vervolgopleiding BEP voor civiele techniek toegevoegd. De leerlingen uit BEP2 doen dit jaar examen BEP.

BEP1 begon het schooljaar met 6 leerlingen, waarvan 2 meisjes. 2 Leerlingen zijn afkomstig van het AFP3 en 4 kwamen van buiten LTPH.

BEP2 begon het schooljaar met 8 leerlingen, allemaal jongens. Van deze 8 leerlingen kwamen er 6 van het BEP1 en 2 van buiten het LTPH.

Voor zwakke leerlingen is er vanaf het schooljaar 2014/15 de mogelijkheid om in plaats van het CAP het diploma CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) te halen. Het CQP is het “analfabeten CAP” waarbij alleen de technische vakken worden gevolgd en geen algemene vakken. Het CQP duurt twee jaar en is een welkome aanvulling voor die leerlingen voor wie het CAP te hoog gegrepen is. Met het CQP betreden deze leerlingen de arbeidsmarkt met een volwaardig diploma. CQP1 volgt dezelfde praktijk- en theorielessen als AFP1 en CQP2 die van AFP2.

De verdeling over de studierichtingen is als volgt:

Aantal leerlingen
begin v/h jaar
Aantal leerlingen
overgegaan
Aantal leerlingen
blijven zitten
Aantal leerlingen
opgegeven
Brugklas
AP + 6ème 27 21 5 1
LTPH
AFP1
Autotechniek 9 5 3 1
Civiele techniek 5 1 2 2
Electrotechniek 2 2 0 0
Metaalconstructie 1 1 0 0
AFP2
Autotechniek 6 5 1 0
Civiele techniek 13 13 0 0
Electrotechniek 4 4 0 0
Metaalconstructie 0 0 0 0
AFP3 Geslaagd CAP Gezakt CAP
Autotechniek 8 6 2 0
Civiele techniek 19 12 7 0
Electrotechniek 8 4 4 0
Metaalconstructie 7 5 2 0
BEP1
Civiele techniek 6 3 3 0
BEP2 Geslaagd BEP Gezakt BEP
Civiele techniek 8 5 3 0
CQP1
Autotechniek 4 3 0 1
CQP2 Geslaagd CQP Gezakt CQP
Autotechniek 4 4 0 0
Civiele techniek 12 8 4 0
LPH Geslaagd BEPC Gezakt BEPC
3ème 22 8 12 2
Seconde C 28 22 6 0
Totaal: 193 132 54 7

Tabel 6: Leerlingenaantallen 2015/16

Het slagingspercentage voor het examen BEPC ligt met 35% hoger dan het landelijke gemiddelde van nog geen 29%. Als men in ogenschouw neemt dat de 3ème vooral uit zittenblijvers bestond, is dit een respectabel resultaat. Dit zal volgend jaar ongetwijfeld meer leerlingen opleveren die elders niet geslaagd zijn.
Het slagingspercentage van het LTPH is met 72% een van de hoogste van heel Burkina Faso. Het landelijke gemiddelde ligt op 23%. Ook dit resultaat is goede reclame voor het technische onderwijs in het algemeen en voor LTPH in het bijzonder.

Leerlingenvolgsysteem
Geslaagden 2013/14
De twee geslaagde CAPers autotechniek hebben samen een garage opgezet in Dédougou. Een van hen heeft een installatiekit gekregen van het ministerie van werkgelegenheid.

Van de vier geslaagde CAPers civiele techniek zijn er drie doorgegaan naar de vervolgopleiding BEP op het LTPH en eentje is dezelfde opleiding gaan doen in Nouna.

De geslaagde CAPer Electrotechniek is ook doorgegaan naar het niveau BEP, in Nouna.

Van de zes geslaagde lassers, heeft Paulien een installatiekit in 2014 gekregen en heeft ondertussen haar eigen atelier opgezet in haar geboortedorp. Leger heeft het hele jaar in een werkplaats in Dédougou gewerkt en heeft in 2015 ook een installatiekit ontvangen. Hij is bezig zijn eigen atelier op te zetten. Drie lassers zijn aan de vervolgstudie begonnen in Bobo-Dioulasso en Koudougou respectievelijk. Een lasser is thuis gebleven om zijn vader te helpen als landbouwer.

Geslaagden 2014/15
De geslaagde CAPer autotechniek is door gaan leren voor het BEP op de nieuwe school Nazi Boni in Dédougou.

Van de 7 geslaagde CAPers civiele techniek zijn er 2 doorgegaan naar de vervolgopleiding BEP op het LTPH en 5 zijn dezelfde opleiding gaan doen in Nouna.

De geslaagde CAPer Electrotechniek is ook doorgegaan naar het niveau BEP, in Nouna.

Geslaagden 2015/16
Van de dit jaar geslaagde leerlingen voor het CAP en BEP geeft het merendeel aan door te willen studeren. De leerlingen die voor het CQP geslaagd zijn zullen hoogstwaarschijnlijk allemaal gaan werken bij een baas of zelf een bedrijf opzetten.