Lichting 2012/2013

Dit jaar zijn Yezoumahan Dakio, Hawoué Vio, Benjamin Konaté, Olivier Sama, Zinta Konaté als beursstudenten in het voorbereidende jaar toegelaten en Dian Konaté in het AFP1.

Dakuyo YezoumahanYezoumahan komt uit Massala en zij is de jongste van deze lichting beursstudenten. Zij is geboren op 6 juli 1999. Ook de ouders van Yezoumahan zijn analfabete boeren die het schoolgeld niet kunnen betalen voor hun kinderen. Ze heeft voor civiele techniek gekozen. In 2016 zat ze in het AFP2 en is ze geslaagd voor haar CQP examen. In 2017 zal ze examen doen voor haar CAP.

Viho HawoueHawoué is geboren op 11 september 1996 in Massala. Hawoué is laat met haar school begonnen en is daarom ook wat ouder dan haar klasgenoten. Haar ouders zijn analfabete boeren die geen geld hebben om hun kinderen naar school te sturen. Hawoué heeft de lagere school gedaan met een studiebeurs van de Frans-Burkinabé organisatie Yam Venegré. Dankzij de studiebeurs van Háparako kan Hawoué nu doorleren. Yam Venegré betaalt de studiematerialen en het uniform. Zij heeft voor civiele techniek gekozen. Halverwege het schooljaar 2013-2014 is ze echter zwanger geworden en getrouwd. Ze heeft de school verlaten, maar haar schoonfamilie zal de studiebeurs terugbetalen.

Konate BenjaminBenjamin komt uit Parako en is geboren op 01 maart 1997. Benjamin is een zoon van Venance, die in 2011 overleden is. Zijn moeder was bang dat haar enige zoon als goudwasser in de mijnen zou gaan werken en heeft om die reden een studiebeurs aangevraagd. Uiteraard hebben we die gehonoreerd. Benjamin heeft voor autotechniek gekozen. Hij is geen groot licht, daarom is hij na AFP1 overgestapt op het CQP. In 2016 heeft hij dat examen met succes afgelegd.

Sama OlivierOlivier komt uit Parako en is geboren op 16 juni 1997. Ook Olivier stond klaar om in de goudmijnen te gaan werken. De man van zijn moeder is niet zijn vader en de zorg voor hem komt dan ook hoofdzakelijk neer op de moeder. Olivier heeft voor autotechniek gekozen. Hij is in AFP1 blijven zitten en zijn beurs werd opgeschort. Er is een andere donateur voor Olivier gevonden en hij heeft het jaar gedoubleerd. Toen hij echter voor de tweede keer zou blijven zitten is hij van school gestuurd.

Konate ZintaZinta is het jongere broertje van Parako en ook hij heeft voor autotechniek gekozen. Zijn familieomstandigheden zijn echter heel anders dan van zijn grote broer. In 2014 is hij in huis genomen door de broer van zijn overleden vader en moet daar zo goed als het hele huishouden voeren. Hij heeft dus niet veel tijd om te studeren of huiswerk te maken. Om die reden is hij in 2016 gezakt voor zijn CAP. Zinta verdient het echter om nog een jaar te studeren, want het is een pienter en serieus joch.

Dian komt ook uit Parako en had al een paar jaar middelbare school achter de rug. Het algemene onderwijs kon hem echter niet bijster boeien, zijn interesse ging uit naar elektrotechniek. Hij is ingestroomd in het AFP1 en vanaf het begin was hij de beste van de klas. Hij heeft in 2015 zijn CAP gehaald met de hoogste cijfers van heel Burkina Faso. Hij studeert momenteel verder voor zijn BEP in Nouna. Ook in Nouna is hij de beste van zijn klas.