Medewerkers in Nederland

medewerkers in NL

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers, die zich inzetten zonder beloning.

Het bestuur van Stichting Háparako bestaat uit drie personen:

Voorzitter (r): Prof. Dr. Luchien Karsten, UHD Foundations of Management Thinking aan de faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. De RUG heeft al meer dan twintig jaar een samenwerkingsverband met de universiteit van Ouagadougou. Zo ook de faculteit Bedrijfskunde. Luchien komt al meer dan tien jaar in Ouagadougou en draagt Burkina Faso een warm hart toe.

Penningmeester (m): Edwin Loozen, directeur van R.B.C. Tönnies Holding B.V., zelfstandig werkzaam als belastingadviseur/fiscalist voor Tönnies Accountancy B.V. te Doorwerth en K&L Accountancy in Tiel, waarvan hij tevens vennoot is.

Secretaris (l): Drs. Sigrun Spaans, hydrogeoloog en bedrijfskundige. Sigrun heeft 12 jaar als hydrogeoloog op verschillende waterprojecten in Afrika gewerkt. Van 1988 tot 1992 werkte ze op een waterproject in Dédougou, Burkina Faso.

In de loop der jaren heeft een grote groep vrijwilligers regelmatig of op afroep een deel van zijn tijd besteed aan werkzaamheden voor Háparako:

  • Hein Lange, coördinator vrijwilligers in Groningen
  • Albert Faber, technische klussen en fietsdemontage
  • Henk Everts, technische klussen en fietsdemontage
  • Jens Scholten, technische klussen en fietsdemontage
  • Maaike de Laat, grafische vormgeving
  • Roos Hendriks, tekstadvies en webmaster
  • Maddy Bolhuis, PR en fondsenwerving
  • Kirsten Toeset, PR en fondsenwerving
  • Bob Vos, technisch adviseur

Daarnaast zijn er vele anderen die geheel belangeloos tijd en energie geven aan stichting Háparako. Enkelen daarvan noemen zou vele anderen tekort doen. Het is verheugend dat zoveel mensen zich hebben willen inzetten voor Burkina Faso, of dat nog doen.